کتابهای الکترونیکی زیر؛ در راستای ارتقای فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان؛ توسط تیم بیبی پرو منتشر شده است.

تیم بیبی پرو با لحاظ نمودن حق مالکیت معنوی آثار ذیل؛ در راستای دستیابی به این هدف انتشار این آثار را در محیط مجازی با ذکر نام سایت بیبی پرو بلامانع می داند.

به امید ارتقا فرهنگ کتابخوانی در بین کودکان سرزمینمان؛ بیبی پرو مهربان مثل مادر، همراه همیشگی شما...

 

سیب زمینی و اژدها،     *روزی که آبی رفت،   *کیوکیو پیس پیس