انارستان

رمز ورود دریافتی را وارد نمایید

به جمع انارستانی ها خوش آمدید

اسباب بازی دوربین دندانگیر وین فان Winfun

اسباب بازی دوربین دندانگیر وین فان Winfun

موجودی: در انبار

اسباب بازی دوربین دندانگیر وین فان Winfun اکثر والدین بر این باورند که کودک با بازی کردن تنها انرژی مصرف می کند تا خسته شود. کودک هنگام بازی کردن از نیروی ذهنی و بدنی خود کمک می گیرد و با اطرافیان و محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می کند. بازی برای کودکان یک عملکرد هدفمند است که اگر نتیجه ای هم نداشته باشد مهم اینست که کودک از آن لذت می برد. بازی و اسباب بازی موجب آمادگی فکری, جسمی و عا...

- +